Wat mag een recruiter vragen

Wat mag een recruiter vragen

Je kent het wel. Je zit nerveus te draaien op je stoel en een doorgewinterde recruiter stelt zijn vragen met volle overtuiging. Je krijgt tal van vragen voor de kiezen: wat zijn je sterke of zwakke kanten? Maar soms krijg je ook vragen die eigenlijk helemaal niet gesteld mogen worden. Hier enkele stellingen die je met waar of niet waar kunt beantwoorden. Wist jij ze allemaal?

1. Een recruiter mag jou confronteren met wat hij over je gelezen heeft op social media.
Dit mag niet, tenzij het relevant is voor de positie die je gaat vervullen.
De Wet gelijke behandeling schrijft voor dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Naast de wettelijke regelingen is er ook nog de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Over sollicitatiegesprekken zegt de code dat een toekomstige werkgever alleen vragen mag stellen over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn. Daaronder vallen vragen over opleiding, kennis en ervaring.

2. Een recruiter mag je vragen naar de hoogte van je salaris bij je huidige werkgever.
Dit mag niet.
Hij mag niet informeren naar je huidige salaris en bovendien ook niet naar je financiële situatie. Tenzij je partner wordt en financieel belang krijgt in de organisatie.

3. Een recruiter mag een referentie benaderen die je niet als referentie hebt opgegeven.
Dit mag niet.
Een recruiter mag uitsluitend die referenties checken die door jezelf als sollicitant zijn doorgegeven.

4. Een recruiter mag vragen of je een 9-5 mentaliteit hebt.
Dit mag.
Hij mag deze vraag stellen, omdat deze relevant is voor de positie die je gaat uitvoeren.

5. Een recruiter mag vragen stellen over je geloofsovertuiging.
Dit mag niet.
Vragen over geloof, seksualiteit, handicaps enzovoort, zijn in principe niet alleen onethisch – ze zijn ook illegaal. Een sollicitant hoeft hier dan ook geen eerlijk antwoord op te geven. Er is echter wel een uitzondering. Als je geloofsovertuiging bijvoorbeeld van belang is voor de functie, dan moet de sollicitant wel eerlijk antwoorden. Dit geldt bijvoorbeeld bij religieuze instanties, zoals een katholieke school of vereniging.

Bron: Werf&