Wat te doen bij de Wet verbetering Poortwachter?

Wat te doen bij de Wet verbetering Poortwachter?

In de Wet verbetering Poortwachter staat wat een werkgever moet doen als een werknemer ziek wordt. Het komt er kortweg op neer dat de werkgever het loon van de werknemer twee jaar moet doorbetalen tijdens ziekte. Het eerste jaar 100 procent, het tweede jaar nog maar 70 procent. Daarnaast moet samen met de werknemer worden gewerkt aan het re-integratietraject. Wie en wat hiervoor moet worden ingeschakeld, leggen we hieronder uit.

Arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige bekijkt op basis van de mogelijkheden van de zieke werknemer wat de re-integratieopties zijn. Als werkgever moet je uiterlijk na één jaar ziekte een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren bij de werknemer in kwestie.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts bepaalt de belastbaarheid van de zieke werknemer. Nee, het is niet verplicht om iedere zes weken een beroep op hem te doen. Er hoeft alleen een beroep te worden gedaan op de bedrijfsarts als de belastbaarheid van de werknemer wijzigt. De bedrijfsarts dient dit vervolgens te beoordelen.

Casemanager
De casemanager is er voor verantwoordelijk dat alle stappen binnen de Wet verbetering Poortwachter tijdig worden genomen én correct worden vastgelegd. Als werkgever is het geen must om een externe casemanager in handen te nemen, dit mag ook één van de andere werknemers binnen de organisatie zijn. Zolang er maar iemand wordt aangewezen die zich gaat bezighouden met de begeleiding van de re-integratie. Dit is verplicht.

Re-integratiebegeleider
Als er twijfels zijn over de eventuele terugkeer van de zieke werknemer, moet hij worden geholpen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Dit noemen we ook wel ‘tweede spoor re-integratie’. Een werkgever is ook hier niet verplicht om een externe re-integratiebegeleider in te schakelen. De enige verplichting die de werkgever heeft, is om na ongeveer één jaar ziekte concreet werk te maken van de tweede spoor re-integratie.

Hoe zorg je als werkgever voor een sluitend Poortwachtersdossier? 4 tips!
1. Houd continu contact met de zieke werknemer;
2. Handel tijdig bij de verplicht te ondernemen stappen;
3. Zorg voor een zeer goed re-integratiedossier. Dat wil zeggen: noteer alle inspanningen;
4. Als werkgever heb je de regie als het gaat om de re-integratie.