Welke haken en ogen zitten er aan een proefherplaatsing?

Welke haken en ogen zitten er aan een proefherplaatsing?

Moet u als bedrijf reorganiseren? Dan bent u als werkgever verplicht om uw werknemers eventueel te herplaatsen. Twijfelt u aan de geschiktheid van de werknemer voor een functie? Dan is er altijd nog de optie ‘proefherplaatsing’. De werkgever en werknemer maken dan afspraken over de termijn waarbinnen op de werkplek besloten moet worden of functie wel of niet passend is. Oftewel: een goede tussenoplossing! Maar… er zitten wel de nodige haken en ogen aan een proefherplaatsing.

Hoe zorgt u als werkgever voor een gedegen proefherplaatsing?
– Zorg voor verwachtingsmanagement. Heb het met de werknemer over de verwachtingen en het doel van de proefherplaatsing. Hier mag geen onduidelijkheid over zijn. Waar moet u dan aan denken? De duur van de proeftijd en regels waaraan de medewerker op de einddatum aan moet voldoen. Bespreek ook de mogelijke consequenties, mocht de proefherplaatsing niet lukken.
– Leg de gemaakte afspraken aan het begin van de proefherplaatsing goed vast.
– Zorg dat vanaf het eerste gesprek alle gemaakte afspraken omtrent de proefherplaatsing worden vastgelegd.
– Houd tweewekelijks of maandelijks tussentijdse evaluatiegesprekken met de medewerker. Wees hierin concreet over de gemaakte afspraken en verwachte verbeterpunten.
– Wees open en eerlijk, en laat ook weten als er eventuele negatieve ontwikkelingen zijn. Daarmee voorkomt u dat de boodschap van een niet-geslaagde proefherplaatsing niet zomaar uit het niets komt.
– Voorkom dat de werknemer niet doorwerkt na het laatste gesprek, waarin is aangegeven dat de herplaatsing niet succesvol is geweest.