Welke regels gelden voor werken met warm weer?

Welke regels gelden voor werken met warm weer?

Het zal niemand ontgaan zijn dat het de afgelopen dagen zonnig en warm is geweest. Voor werk in kantoren en kleine werkruimtes zijn er regels om vast te stellen of de temperatuur niet te hoog is voor het werk dat gedaan moet worden in de hitte.

Het is wel goed om hierbij te vermelden dat het gaat om een indicatie. Dit zijn geen wettelijke grenswaarden.

– Tijdens de zomer ligt de ideale temperatuur tussen de 23 en 26 graden.
– Als de temperaturen hoger zijn dan 26 graden, spreken we van een extra lichamelijke belasting. In dat geval dient nagedacht te worden over mogelijke maatregelen.
– Is er sprake van licht fysiek kantoorwerk? Dan geldt een maximum van 28 graden.
– Bij intensief lichamelijk inspannend werk is de maximumtemperatuur 26 graden. Dan moet er wel een duidelijk voelbare luchtstroom zijn. Is dit niet het geval? Dan mag het niet warmer zijn dan 25 graden.
– Als het om zeer lichamelijk inspannend werk gaat, mag de temperatuur maximaal 25 graden bedragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat er een voelbare luchtstroom aanwezig is. Zo niet, dan is 23 graden de maximumtemperatuur.

Naast de omgevingstemperatuur spelen ook andere aspecten een rol. Denk hierbij aan de luchtvochtigheid, warmtestraling, kleding en fysieke inspanning. Zo krijgt iemand met een zittend beroep het logischerwijs minder snel warm dan iemand die zware lichamelijke arbeid doet.