Werkgever roept oproepkracht minder op, wat nu?

Werkgever roept oproepkracht minder op, wat nu?

Een oproepkracht staat er bekend om dat hij over een nulurencontract, oproepovereenkomst of een min-maxcontract beschikt. Het is in dat geval niet altijd duidelijk op hoeveel uren hij recht heeft. Wat nu als een oproepkracht minder wordt opgeroepen dan in de afgelopen drie maanden? Dan heeft hij het recht om de arbeidsovereenkomst aan te laten passen.

1. Gemiddelde aantal uren is leidend
Bestaat er onduidelijkheid over de urenomvang? Dan is de kans aanwezig dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het gemiddelde aantal uren van de afgelopen drie maanden. De oproepkracht kan in dat geval een berekening maken van het gemiddelde aantal uren dat hij per week heeft gewerkt. Hierbij kan het beste gebruik worden gemaakt van het gemiddelde van de afgelopen drie maanden. Wordt de oproepkracht minder ingepland dan dit gemiddelde? Dan is het raadzaam om in gesprek te gaan met de werkgever.

2. In gesprek gaan
Als een werkgever een oproepkracht minder oproept, is het wenselijk om hierover eerst in gesprek te gaan met de werkgever. Hierin kan een oproepkracht uitleggen dat hij net zo veel wil blijven werken als in de afgelopen maanden. Het kan ook voorkomen dat de oproepkracht vraagt of zijn arbeidsovereenkomst kan worden gewijzigd naar het gemiddelde aantal uren van de afgelopen drie maanden. Als de werkgever er niet uitkomt met de oproepkracht, kan de oproepkracht een officiële brief sturen naar de werkgever.

3. Brief sturen
Past de werkgever de arbeidsovereenkomst niet aan en geeft hij hier geen gegronde reden voor op? Een oproepkracht kan dan een brief naar de werkgever sturen waarin hij eist dat het contract wordt aangepast. Let op: in de arbeidsovereenkomst of in de betreffende cao kan altijd een uitzondering staan.

4. Mediation
Komt de oproepkracht er nog steeds niet uit met de werkgever? Wellicht dat een mediator kan bemiddelen. Mediation geeft misschien een concrete oplossing voor het probleem, zonder dat de situatie tussen de medewerker en oproepkracht achteruitgaat. Mediation kan alleen worden uitgevoerd als zowel de oproepkracht als werkgever hier vrijwillig aan meedoet.

5. De rechter beslist
Past de werkgever het contract niet aan? De oproepkracht kan dan de rechter verzoeken om het contract aan te passen. De werkgever mag vervolgens een reactie geven aan de rechter op deze vraag. De uitkomst van een rechterlijke procedure is niet altijd zeker. Beschikt een oproepkracht bijvoorbeeld over een tijdelijk contract? Dan loopt hij het risico dat zijn contract niet wordt verlengd door de werkgever.