De steeds verdergaande digitalisering van de samenleving heeft een grote impact op hoe wij leren, werken, communiceren en onze vrije tijd besteden. Nieuwe generaties betreden de arbeidsmarkt met hun eigen verwachtingen, dromen en kijk op de wereld. Wiertz Company speelt hier op in door binnen Wiertz Digital Solutions tools en businessmodellen te ontwikkelen die passen in de snel veranderende wereld van mens en werk.

Voor Wiertz Digital Solutions is digitalisering nooit een doel op zich. De mens is steeds het vertrekpunt en het creëren en optimaliseren van unieke klantervaringen is het doel. Dit doen we door gebruik te maken van innovatieve technologieën en het sluiten van strategische partnerships.

Twee recente voorbeelden van tools die ontwikkeld zijn door Wiertz Digital Solutions zijn de All Aboard Now-game en Wiertz Talent Tool. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een online platform dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan elkaar koppelt: Wiertz Direct. Stay tuned!