Wetswijzigingen 2019: dit staat u te wachten

Wetswijzigingen 2019: dit staat u te wachten

Als werkgever krijgt u in 2019 te maken met nieuwe en gewijzigde regels. In dit artikel lichten we vier belangrijke wetswijzigingen toe.

1. Aanpassing minimumloon
Per 1 januari vindt er een aanpassing plaats in het minimumloon. Zo stijgt het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 22 jaar) een klein beetje: 1.615,80 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast stijgt ook het minimumjeugdloon. Benieuwd naar alle aanpassingen? Bekijk hier het volledige overzicht met de nieuwe bedragen per leeftijd.

2. Uitbreiding geboorteverlof
Heeft u al eens gehoord van WIEG? Dit is de afkorting voor de Wet invoering extra geboorteverlof die per 1 januari 2019 ingaat. Volgens deze nieuwe wet hebben uw werknemers recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind.

Het gaat in dit geval om medewerkers van wie hun vrouw of partner na 1 januari 2019 is bevallen. Zij hebben recht op een volledige werkweek betaald verlof in plaats van twee werkdagen. Uw werknemers kunnen dit verlof direct na de bevalling opnemen of ervoor kiezen om de vrije dagen op te splitsen over de eerste vier weken na de geboorte.

3. Verkorting fiscale regeling buitenlandse werknemer
Heeft u buitenlandse werknemers in dienst of bent u van plan om deze in 2019 in dienst te nemen? En gaat het hierbij om buitenlandse werknemers die over specifieke kennis bezitten die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt? In dat geval kunt u gebruikmaken van de 30%-regeling: u mag dan 30 procent van het loon (incl. vergoedingen) belastingvrij verstrekken. Oftewel, u betaalt er geen loonbelasting over.

Vanaf 1 januari wordt de looptijd van de 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting geldt zowel voor nieuwe als bestaande gevallen. Er is weliswaar sprake van een overgangsrecht, maar dit is alleen van toepassing op de gevallen waarvan de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen door de verkorting. De voorwaarden van de 30%-regeling blijven verder ongewijzigd.

4. Intrede Wet vergoeding affectieschade: vergoeding bij ongeval
Als u als werkgever aansprakelijk bent voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstige en blijvende schade oploopt, bent u verplicht om een vergoeding te betalen aan (de naasten van) deze persoon. Dit is opgenomen in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade.

Wat wordt hiermee bedoeld? Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsongeval. Als een van uw medewerkers een ongeluk krijgt doordat u bijvoorbeeld niet hebt gezorgd voor veilige werkomstandigheden, kunt u aansprakelijk worden gesteld. De hoogte van de vergoeding die u moet betalen is afhankelijk van de situatie en bedraagt tussen 12.500 en 20.000 euro. Bent u benieuwd naar alle vergoedingen? Bekijk hier het volledige overzicht per situatie.