Wiertz Company aan zet om lerarentekort aan te pakken

Het lerarentekort blijft de komende tien jaar alarmerend hoog, met een tekort van 9800 voltijds leerkrachten in het primair onderwijs en 3800 in het voortgezet onderwijs, ondanks de extra financiële middelen en plannen die de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd. De Onderwijsraad waarschuwt dat vooral kwetsbare kinderen zwaar worden getroffen, met een tekort dat maar liefst twee keer zo groot is als op scholen met meer kansrijke kinderen.

Om dit maatschappelijke probleem aan te pakken gaat Wiertz Company de komende periode intensief aan de slag om een positieve bijdrage te leveren aan het landelijke tekort.

Thimo Leerssen, Key Accountmanager Hub Parkstad, focust zich momenteel op het aantrekken van talent voor onderwijsinstellingen. Met de inzet van zijn expertise en het benutten van zijn kracht richt Wiertz Company zich vastberaden op het aanpakken van het lerarentekort.


Nieuwe mogelijkheden in contractvormen
Een essentieel onderdeel van deze aanpak is het aanbieden van diverse contractmogelijkheden om leraren vanaf het begin meer zekerheid te bieden. Dit omvat verschillende opties, waaronder detacheren, ZZP, en het vervroegd aanbieden van een fase B of C contract. Het doel is om potentiële kandidaten meer perspectief te geven door vanaf het begin helderheid te verschaffen en baanzekerheid te waarborgen. Deze zekerheid kan worden geboden in verschillende contractvormen, waarbij de focus ligt op het creëren van een stabiele start voor leraren in hun loopbaan. ZZP’ers hebben ook de mogelijkheid om via Wiertz Company bemiddeld te worden, waardoor we een brede en inclusieve benadering hanteren om de behoeften van het onderwijs te vervullen.

Thimo Leerssen: “We willen het verschil maken door flexibele contractmogelijkheden aan te bieden en creatieve oplossingen te verkennen. Wij vinden dat ieder kind talentvol is en dat ieder kind recht heeft op een goede opleiding met voldoende leerkrachten.”

Zij-instromers welkom!
Een ander belangrijk initiatief is het verwelkomen van zij-instromers. Er wordt een docentenopleiding aangeboden voor kandidaten uit andere beroepen, vakgebieden of onderwijssectoren. Dit gebeurt in samenwerking met de regionale partners.  Wiertz Company gaat actief werven voor vacatures waar zij-instromers gewenst zijn. Hiermee wordt het aantrekkelijker om deze stap te maken en wordt ervoor gezorgd dat zij de benodigde ondersteuning ontvangen om met succes in het onderwijs aan de slag te gaan. Ondanks de krapte op de huidige arbeidsmarkt blijft de focus gericht op het zoeken naar mogelijkheden om het tekort aan leraren op te vullen.

 

Heb je interesse of aanvullende vragen hierover?
Neem dan telefonisch contact op via +31650016946.
Of per mail via t.leerssen@wiertz.com.