Wiertz Company ontwikkelt online werkplatform Mister Watson

Wiertz Company ontwikkelt online werkplatform Mister Watson

Wiertz Company investeert fors in de ontwikkeling van een digitaal platform voor de bemiddeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. “Mister Watson presenteert zich als de eigentijdse, online variant van het reguliere uitzendbureau en komt tegemoet aan de steeds groter wordende vraag naar flexibiliteit en digitalisering, zowel bij opdrachtgevers als bij werknemers”, aldus Roger Holtus, CEO Wiertz Company.

Groeistrategie
Mister Watson wordt ontwikkeld door Wiertz Digital Solutions en maakt deel uit van de groeistrategie van Wiertz Company. Speerpunten van deze strategie zijn o.a. de uitrol van nieuwe vestigingen op economische knooppunten in het hele land en digitalisering van de dienstverlening.

Self service
Mister Watson fungeert als een ‘self service’ platform waarbij opdrachtgevers hun opdrachten plaatsen en werknemers direct solliciteren middels hun profiel. Zodra er een match is faciliteert het platform de contractuele afhandeling, de urenverwerking en het uitbetalen van het salaris. Geheel conform cao. De kwaliteit van het platform wordt gewaarborgd door een ratingsysteem, waarbij zowel opdrachtgevers als werknemers elkaar beoordelen.

Uitzendmodel
In tegenstelling tot de werkplatformen die zzp’ers bemiddelen, kiest Wiertz Company voor het uitzendmodel. “Het uitzendmodel is nog steeds onbetwist de meest flexibele en verantwoorde personeelsoplossing met maximale sociale zekerheid voor de medewerkers. Met name dat laatste vinden wij uitermate belangrijk”, aldus Holtus.

Eenvoudige werkzaamheden
Bang voor interne concurrentie is Holtus niet: “Mister Watson vormt een aanvulling op onze reeds bestaande Solutions. We richten ons op een andere, veelal jongere doelgroep dan met bijvoorbeeld Wiertz Flex Solutions. Bovendien bestaat het werkaanbod van Mister Watson uit relatief eenvoudige werkzaamheden, die meestal van kortere duur zijn.”

Extra instroomkanaal
De ontwikkeling van het platform is momenteel in volle gang en de interesse vanuit de markt is groot. De afgelopen maanden is Mister Watson gepresenteerd bij een groot aantal bedrijven. “Met name bedrijven in de horeca, de vrijetijd sector, schoonmaak en logistiek tonen interesse en zien Mister Watson als extra instroomkanaal voor met name de piekmomenten”, aldus Holtus.

Mister Watson wordt in de loop van april 2021 gelanceerd.

Toonaangevend familiebedrijf
Wiertz Company is een sterk groeiende organisatie, met naast haar digitale oplossingen, 19 fysieke vestigingen in zowel Nederland, Duitsland en Polen. Bij Wiertz Company werken dagelijks 100 vaste medewerkers en ruim 4000 flexmedewerkers bij ruim 700 werkgevers. Een zorgvuldig samengestelde mix van ervaring en talent. Het bedrijf wordt gekenmerkt door een professionele governance met aandeelhouders, toezichthouders en bestuurders. Voor 2021 koerst Wiertz Company op een begroting van ruim 92 miljoen euro.  De komende jaren wil de organisatie haar omzetniveau minimaal vervijfvoudigen. Wiertz Company wordt bestuurd door Roger Holtus (CEO), Luc Prevoo (CFO) en Edith Hageman (CCO).