Wiertz Company zorgt voor vangnet flexmedewerkers

Wiertz Company zorgt voor vangnet flexmedewerkers

Wiertz Company vraagt de NOW aan. Deze Noodmaatregel ter Overbrugging Werkgelegenheid stelt haar in staat om een financieel vangnet te bieden als het vinden van vervangend werk voor haar flexmedewerkers onverhoopt niet mogelijk is.

Dankzij deze regeling kan Wiertz Company haar werknemers met een vast en met een flexibel contract zekerheid bieden. Wiertz Company wil zoveel mogelijk flexmedewerkers aan het werk houden. Bij hun huidige opdrachtgever of in vervangend werk. Tijdens de zoektocht naar vervangend werk wordt het loon doorbetaald.

Als familiebedrijf werkt Wiertz Company hard aan het overeind houden van de dienstverlening. Alle vestigingen met de collega’s zijn dagelijks in contact met medewerkers om ze te voorzien van advies en hulp in deze onzekere tijden.

Roger Holtus, CEO Wiertz Company: “In deze moeilijke tijden willen wij er graag voor onze flexmedewerkers zijn. Wij zijn dan ook erg blij met de snel getroffen maatregelen van het kabinet. Juist in tijden als deze bewijst het Rijnlandse gedachtengoed van ons familiebedrijf haar waarde. Denken in partnerships en met focus op de lange termijn. Zodat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. Alleen samen krijgen we de economische gevolgen onder controle.’’