Wiertz Foundation nieuwe naam voor goede doelenstichting Orange Angel Foundation

Wiertz Foundation nieuwe naam voor goede doelenstichting Orange Angel Foundation

De Limburgse uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten (11 filialen tussen Venray en Maastricht) wijzigt ingaande deze week de naam van haar goede doelenstichting in Wiertz Foundation. De stichting werd door Wiertz Personeelsdiensten in 2006 opgericht onder de naam “Orange Angel Foundation”.

De doelstelling van de stichting is breed en laat zich vrij eenvoudig omschrijven: het geven van maatschappelijke, humanitaire en economische hulp aan individuen, groepen, verenigingen en bedrijven.

De stichting ontvangt jaarlijks een schenking van Wiertz Personeelsdiensten. De naamwijziging is het gevolg van het voornemen om Wiertz Foundation en Wiertz Personeelsdiensten dichter bij elkaar te brengen. “De oorspronkelijke naam van de stichting was te moeilijk uit te leggen en stond daarmee te ver af van de initiatiefnemer Wiertz Personeelsdiensten” aldus stichtingsvoorzitter Maurice Buck.

Met de goede doelenstichting wil Wiertz Personeelsdiensten vorm en inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als familiebedrijf kiest de organisatie bewust voor een goede en langdurige relatie met stakeholders. Het bestuur van stichting Wiertz Foundation bestaat uit Maurice Buck, Tum Nievergeld, Bert Hubben, Dionne Wiertz en Jessie Vreuls.