Wiertz Personeelsdiensten en Weelec: samen sterk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Limburg

Wiertz Personeelsdiensten en Weelec: samen sterk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Limburg

De Maastrichtse organisatie Weelec en de Limburgse uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten zijn onlangs een partnership aangegaan. Uitgangspunt is het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weelec is een snelgroeiende ambitieuze organisatie en Wiertz gaat de kwalitatieve instroom bij deze organisatie voor haar rekening nemen.

Wat doet Weelec?

Weelec ontzorgt haar partners van al hun elektronisch afval. Het unieke verwerkingsproces bestaat ten eerste uit handmatige demontage door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gevolgd door een hightech machinaal proces. Hierdoor creëert Weelec extreem schone grondstoffen op een sociale en innovatieve manier. Door de samenwerking aan te gaan met Weelec kiezen klanten voor kosteloze ontzorging, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een terugkoppeling van de gereduceerde CO2 uitstoot. Samen gaan we voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Weelec biedt duurzame oplossingen voor elektronisch afval

De digitalisering van onze samenleving maakt ons steeds afhankelijker van zeldzame en eindige grondstoffen. De natuurlijke voorraden raken in een hoog tempo uitgeput, terwijl tegelijkertijd de groeiende hoeveelheid elektronisch afval en het gebrek aan kennis een steeds groter probleem vormen. Weelec wil hier iets aan doen. Samen met klanten brengt Weelec deze grondstoffen terug in de markt. Dit doet men door middel van innovatieve en duurzame recyclingprocessen en het ontwikkelen van een kennisplatform. Op deze manier schuiven ze het probleem niet af op volgende generaties, maar nemen zij de verantwoordelijkheid om het afval te verwerken tot schone grondstof en kennis te ontwikkelen voor de toekomst.

Een afvaardiging van Wiertz Personeelsdiensten bezocht onlangs de locatie van Weelec in Maastricht. Hier maakte men nadere kennis met de werkmethode en filosofie. “Wij zijn er bijzonder trots op met Weelec deze samenwerking te mogen aan gaan” aldus Harm Wiertz. “Dit bedrijf is een voorbeeld van Limburgs ondernemerschap anno 2015. Innovatief, toekomstgericht en met een diepere betekenis”. Cyrille Depondt is eveneens blij met de samenwerking “we kiezen bewust voor samenwerken met lokale partijen. Wiertz Personeelsdiensten is de Limburgse uitzendorganisatie waar we veel vertrouwen in hebben en die beslist in staat zijn om de mensen te leveren welke onze groei mogelijk maken”.