Wiertz Personeelsdiensten genomineerd voor de Rabo Economy Award 2014

Wiertz Personeelsdiensten genomineerd voor de Rabo Economy Award 2014

Vandaag maakte de Stichting Parkstad Economy Award bekend dat Wiertz Personeelsdiensten dit jaar een van de genomineerde bedrijven is. Met de Rabo Economy Award wil de stichting de economische bedrijvigheid in de regio Parkstad versterken, de aantrekkelijkheid van de regio en daarmee het imago van Parkstad als vestigingsgebied voor bedrijven vergroten. De regio kent namelijk veel positieve ontwikkelingen. Dat ondernemerschap moet beloond worden.

Het bestuur van de Stichting Parkstad Limburg Economy Award heeft een aantal bedrijven voorgedragen aan de leden van de onafhankelijke jury. Namen van bedrijven waarvan zij vindt dat deze in aanmerking komen voor de Award. Dit zijn enerzijds gevestigde bedrijven die ondanks een economische tegenwind toch een mooie groei hebben door gemaakt in omzet en medewerkers, die een sterke visie en innovatief vermogen hebben en betrokken zijn bij de regio Parkstad. Daarnaast zijn dit enkele startende ondernemers. Ondernemers die na 1 januari 2008 zijn gestart met een eigen bedrijf, die een drive hebben, inzet en lef tonen. Ondernemers die een voorbeeld zijn dat het nog altijd mogelijk is om een gezonde start te maken met een eigen bedrijf met toekomst. Uiteindelijk blijven zes finalisten over; drie starters en drie gevestigde ondernemingen. De jury volgt en bezoekt deze bedrijven en kiest uiteindelijk hieruit de winnaars van de Rabo Economy Award en de aparte Startersprijs. Wie deze finalisten zijn, maakt de stichting binnenkort één voor één bekend. De finale zal plaats vinden op dinsdag 20 mei in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.

De jury bestaat uit Bert Nelissen, Angelique Paulissen, Paul Berden, Pascal Wolters en Mirjam Clermonts.