Wiertz Personeelsdiensten weer op de bres voor jeugdwerkloosheid tijdens WerkWeek

Wiertz Personeelsdiensten weer op de bres voor jeugdwerkloosheid tijdens WerkWeek

Van 18 tot en met 25 september vindt de WerkWeek plaats, een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. In het hele land organiseren gemeenten, bedrijven, UWV, scholen, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers, alsook jongeren zelf activiteiten om de kansen van jongeren op werk te vergroten.

Minister Lodewijk Asscher (SZW), minister Jet Bussemaker (OCW) en Mirjam Sterk gaven op donderdag 18 september het startschot voor de WerkWeek in Den Haag. Tijdens de WerkWeek zijn er meer dan 100 activiteiten in het hele land.

WerkWeek
De jeugdwerkloosheid in Nederland is hoog. 122.000 jongeren zijn werkloos. Juist in september, als de zomervakantie voorbij is, gaan bedrijven op zoek naar nieuw personeel. Veel jongeren starten hun zoektocht naar werk, maar kunnen zich ook nog inschrijven voor een opleiding. Daarom is dit de uitgelezen tijd om de aanpak van de jeugdwerkloosheid een extra impuls te geven. Tijdens de WerkWeek vinden verspreid door het land meer dan 50 activiteiten plaats waarbij de kansen van jongeren op werk worden vergroot. Het gaat zowel om bestaande als extra initiatieven als matchingsevents, ontbijtsessies tussen werkgevers en werkzoekende, netwerkevenementen, afspraken en convenanten die afgesloten worden etc.