Klaar voor de start

Bij  Wiertz Personeelsdiensten werk je via een uitzendovereenkomst of een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd. Nadat we samen de noodzakelijke papieren hebben ingevuld, ben jij klaar om direct aan het werk te gaan.

Werken voor Wiertz Personeelsdiensten

Voor je eerste werkdag informeren wij je nauwkeurig over de organisatie waar je aan de slag gaat, jouw taken en de regels en gewoonten. Mocht dit nodig zijn dan zorgen we ook voor werkkleding. Op je eerste werkdag ontvang je de nodige informatie van je nieuwe leidinggevende. Als je vragen hebt, stel ze dan gerust!


Aan de slag
Als uitzendkracht ga je via een ‘Fasen systeem’ aan de slag. De eerste fase geeft je de meeste vrijheid. Einde opdracht is dan ook einde dienstverband.

Na 78 weken kun je doorstromen naar een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd bij Wiertz Personeelsdiensten. Ook de overige arbeidsvoorwaarden verbeteren in de loop van de verschillende fasen. Zo krijg je ook recht op pensioenopbouw en een persoonlijk opleidingsbudget.

Urendeclaratie
Aan het einde van iedere week vul je op een urendeclaratie de gewerkte uren in. Deze urendeclaratie wordt door je leidinggevende voor akkoord getekend. Je kunt jouw urendeclaratie naar ons mailen, opsturen of persoonlijk bij ons inleveren. Kies je voor echt gemak dan log je hiervoor in op het urenportaal. Betaling van je salaris vindt plaats in de week volgend op de week waarin de declaratie door ons is ontvangen. Lever die daarom tijdig in!

Salarisoverzicht
Jouw salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en werkzaamheden. Bovendien heb je recht op vakantiegeld en een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Voordat je begint te werken maken we een salarisberekening zodat je precies weet waar je aan toe bent. Op het wekelijkse salarisoverzicht staat het bruto verdiende bedrag, alle inhoudingen, het netto bedrag en de voor jou gereserveerde bedragen. Als je vragen hebt over jouw salarisoverzicht bel dan gerust met een van onze kantoren bij jouw in de buurt.

CAO uitzendkrachten
Wiertz Personeelsdiensten is aangesloten bij de ABU, de bond van uitzendorganisaties en werkt als lid daarvan volgens de richtlijnen van de CAO. Dat geeft je de zekerheid dat het altijd goed geregeld is.

Goed om te weten…

Ben je ziek? Meld dit dan voor 9 uur ’s ochtends. Maar houd ons ook op de hoogte van jouw vakantieplannen, problemen op het werk en veranderingen in je persoonlijke gegevens of als je plannen hebt om te stoppen met werken.


Kom in ieder geval gemaakte afspraken altijd na. Lukt dit echt niet, waarschuw ons dan op tijd en stel vragen als iets niet duidelijk is. Wij helpen je graag!

Minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2018 verhoogd.

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2018 als volgt vastgesteld:

minimum maandloon: € 1.594,20;
minimum weekloon: € 367,90;
minimum dagloon: € 73,58.