Wijzigingen inlenersbeloning

Wijzigingen inlenersbeloning

Per 1 januari 2023 wordt de vaste eindejaarsuitkering onderdeel van de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald. Onder vaste eindejaarsuitkeringen worden alle inkomensbestanddelen verstaan die jaarlijks dan wel anders periodiek repeterend worden uitgekeerd, zoals een 13de maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie.

Geen uitsluiting uitzendkrachten

In CAO-akkoorden zijn afspraken gemaakt over eenmalige uitkeringen. In de uitleg van deze akkoorden wordt met enige regelmaat gezegd dat uitzendkrachten geen recht hebben op bepaalde uitkeringen. In sommige akkoorden is zelfs letterlijk opgenomen dat uitzendkrachten geen recht hebben op een eenmalige uitkering.

In de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) en de ABU- en NBBU-CAO’s voor uitzendkrachten is vastgelegd op welke arbeidsvoorwaarden een uitzendkracht recht heeft. Dit wordt dus niet bepaald door de CAO van de sector waar hij of zij werkzaam is. Het is daarmee niet mogelijk voor de andere sectoren die een CAO afsluiten, om daarin te bepalen dat de uitzendkracht geen recht heeft op bijvoorbeeld de eenmalige eindejaarsuitkering.

Alle uitzendkrachten hebben per 1 januari 2023 recht op een uitkering zoals dat voor de vaste medewerker in een gelijke functie is afgesproken.