Zes veelgestelde vragen over de second opinion

Zes veelgestelde vragen over de second opinion

In het kader van de nieuwe Arbowet moeten werkgevers sinds 1 juli 2018 alles op orde hebben. Eén van de wijzigingen is dat de werknemer gebruik kan maken van een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Dit roept bij werkgevers de nodige vragen op. Wij hebben er zes uitgelicht.

1. Mag alleen de werknemer overgaan tot een second opinion?
Ja, alleen de werknemer kan een dergelijk verzoek indienen. De werkgever mag wel nog een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

2. Mag een second opinion worden geweigerd door de werkgever?
Nee, dat mag niet. Tenzij er zwaarwegende argumenten zijn, dan is het een ander verhaal en mag de second opinion alsnog worden geweigerd.

3. Moet de werkgever de kosten voor de second opinion van de werknemer betalen?
Ja, die zijn voor rekening van de werkgever. Daar hoeft de werknemer zich geen zorgen over te maken. Houd er als werkgever ook rekening mee dat de loondoorbetalingsverplichting intact blijft tijdens het wachten op de tweede beoordeling.

4. Is de werkgever verplicht om het advies van de second opinion arts over te nemen?
Nee. Indien het advies van de second opinion arts afwijkt van het advies van de eerste bedrijfsarts, hoeft de werkgever dit niet per se over te nemen. De werknemer kan vervolgens wel een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

5. Mag een collega binnen de eigen arbodienst ook de second opinion doen?
Nee, dit mag niet. Als de werknemer vraagt om een tweede beoordeling, moet dit gebeuren bij een onafhankelijke bedrijfsarts.

6. Is de second opinion anoniem?
Nee, de second opinion is niet anoniem. Op de factuur wordt altijd een specificatie opgenomen, wel conform de privacyrichtlijnen.