Zó herkent u de juiste manager: drie tips

Zó herkent u de juiste manager: drie tips

Een leidinggevende kan worden gezien als de thermometer van de afdeling. Hij kan de afdeling maken of breken. Staat er een managementfunctie open, dan is het extra belangrijk om de juiste persoon op de juiste plek te hebben. Waar moet een ideale manager nu aan voldoen? Deze drie tips helpen u daarbij.

Voldoende ervaring
Als u als organisatie een leidinggevende in dienst neemt, heeft u uiteraard bepaalde verwachtingen van de sollicitanten. In het ideale scenario wilt u iemand in dienst nemen die direct vanaf dag 1 in het diepe kan worden gegooid en geen opstartproblemen heeft. Bekijk hiervoor allereerst heel grondig het cv van de kandidaten en ontdek een bepaalde loopbaanontwikkeling en ervaring die aansluit bij de wensen en behoeften die u voor ogen heeft als organisatie voor de leidinggevende in spe. Het is namelijk veel belangrijker om alle unieke competenties van de sollicitanten in kaart te hebben, in plaats van voorbarige conclusies te trekken over hun ervaring op basis van eerdere functies en titels.

Stressbestendig op de juiste momenten
Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij belangrijke beslissingen moet nemen op bepaalde momenten. Hier kan en mag soms enige tijd over worden nagedacht, maar soms is het ook vereist dat er snel een knoop kan worden doorgehakt. Daarom is het essentieel om tijdens een sollicitatiegesprek erachter te komen wat de belangrijkste beslissing van de kandidaat is geweest en waarom deze beslissing zo belangrijk was. Daarnaast dient een manager ook goed om te kunnen gaan met bonje binnen de club. Probeer als bedrijf te kunnen beoordelen hoe de kandidaat met conflicten omgaat en hij deze oplost.

Passend bij de bedrijfscultuur
Er dient een goede overlap te zijn tussen de managementstijl van de leidinggevende in kwestie in combinatie met de cultuur die er heerst binnen het bedrijf. Hoe komt u er nu achter of hier sprake is van een juiste match? Vraag aan de referenties hoe ze de managementstijl het beste zouden omschrijven en of zijn stijl is veranderd in de loop van de tijd. Deze vragen zorgen naast duidelijkheid, ook voor meer inzicht over hoe de manager zichzelf ziet en of hij in staat is om zijn stijl aan te passen aan de veranderende werkomstandigheden.