Zo zorgt u ervoor dat een proeftijd ook geldig is

Zo zorgt u ervoor dat een proeftijd ook geldig is

Pak er een willekeurige arbeidsovereenkomst bij en u vindt hier een proeftijd in terug. Dit is vrij normaal. Toch is het met een proeftijd oppassen geblazen. Een proeftijd biedt u dan wel voordelen maar kent ook een aantal beperkingen! In dit artikel leest u hier meer over.

Een proeftijd biedt werkgevers voordelen
Wanneer u als werkgever een proeftijd in een arbeidsovereenkomst opneemt, biedt dit u een belangrijk voordeel. U kunt namelijk tijdens de proeftijd een arbeidsovereenkomst opzeggen zonder schriftelijke instemming van de werknemer en zonder toestemming van het UWV.

Een proeftijd kent beperkingen
Maar nog steeds bestaat bij velen de misvatting dat je in een arbeidsovereenkomst altijd een proeftijd kunt overeenkomen. Laat ik hier maar direct duidelijkheid in scheppen. Net zoals bij het concurrentie- en relatiebeding het geval is, zijn er ook beperkingen voor het opnemen van een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De duur van de proeftijd
Om te beginnen zult u een proeftijd altijd schriftelijk overeen moeten komen. Dat klinkt logisch. Maar hoe zit het dan met de duur van de proeftijd die u mag opnemen? Wist u bijvoorbeeld dat bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden of korter helemaal geen proeftijd kan worden opgenomen? Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst van twee jaar of korter is slechts een proeftijd van maximaal één maand toegestaan. Alleen bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van meer dan twee jaar kan een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen.

Waak voor een proeftijd die nietig is!
Het is goed om te weten dat een proeftijd die niet aan deze voorwaarden voldoet, nietig is. Met andere woorden, de proeftijd die is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst is niet geldig en dus niet van toepassing!

Heeft u een proeftijd in uw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd opgenomen, dan is het dus belangrijk dat u weet in welke situaties dit is toegestaan en welke duur deze proeftijd mag hebben. Laat uw arbeidsovereenkomst hier dus op controleren en voorkom onaangename verrassingen achteraf!

In deel 3: uw aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Als werkgever heeft u sinds 1 januari 2015 te maken met een aanzegplicht bij contracten voor een bepaalde tijd. Het niet naleven van deze verplichting betekent dat uw werknemer recht heeft op maximaal een maand loondoorbetaling. Zonder dat hij of zij hier werk voor hoeft te verrichten. In de praktijk krijg ik hier regelmatig vragen over. Kortom: Hoe zit het nu precies? In mijn volgend blog leest u hier meer over.

Auteur: Mr. Thei Iding